1

Seniorforedrag: "Globale klimaendringer- den loale industrieni det grøne skiftet"

Onsdag 24.april på seniorforedraget kjem Jane Særsten Jünger til Amfiet for å snakke om korleis det grøne skiftet kan gje moglegheiter for den lokale industrien vår, og kva me alle kan gjera for å bidra i rett retning. Ho er medlem av den verdsomspennande organisasjonen Climate Reality, leia av tidlegare visepresident og Nobelsfredsprisvinnar Al Gore, – og gir oss også ein liten rapport frå møtet med den verdskjende klimaaktivisten.

_
_
_