AVLYST Sjømataften med Kystsonglaget og Rabalders

Billettene blir automatisk refundert til de kortet billettene ble kjøpt på.

Pga. korona situasjonen blir det servering av sjømat på tallerken og ikke buffet.

Nb. i tilfelle avlysing på grunn av korona blir billettene refundert med fratrekk av billettavgift a' kr. 40,- pr. billett.

_
_
_